Komunikacja w ramach rady rodziców

Z pojęciem komunikacji mamy do czynienia, jako uczestnicy życia społecznego, na każdym kroku: w domu, w pracy, na ulicy, w sklepie czy urzędzie. Chociaż każda okoliczność wymaga przyjęcia innej postawy, innego tonu i innego „języka”, wszystkie „okazje komunikacyjne” mają jeden wspólny cel: przekazanie lub wymianę informacji między uczestnikami zdarzenia.

Rada rodziców jest organem rodziców powołanym do współpracy ze szkołą w zakresie spraw związanych z jej zadaniami statutowymi. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania tak definiowanej rady jest przekazywanie lub wymiana informacji zarówno wewnątrz rady, jak i na zewnątrz (do ogółu rodziców). Bez tego rada nie może realizować podstawowego celu, w jakim została powołana.

Choć zarządy i członkowie rad rodziców zgadzają się zwykle co do potrzeby komunikacji, różnie interpretują tę kwestię. 

czytaj więcej…
 
Jak założyć i prowadzić stronę internetową rady rodziców

Czy rada rodziców powinna posiadać stronę internetową? Wydaje się, iż w dzisiejszych czasach jest to pytanie retoryczne. Strona internetowa jest narzędziem niezbędnym dla każdej instytucji, firmy, i to z różnych względów, zarówno informacyjnych, jak i promocyjnych czy nawet prestiżowych. Taką stronę powinna mieć również rada rodziców, zwłaszcza że jest to dla niej główne narzędzie służące komunikacji – pozwala na kontakt rady rodziców z innymi rodzicami oraz rodziców ze sobą (takiego kontaktu szkoła praktycznie nie umożliwia). Dzięki stronie internetowej także podmioty zewnętrzne mają łatwość dotarcia do rady rodziców (np. stowarzyszenia i organizacje działające w obszarze edukacji, rady rodziców z innych szkół, organizatorzy warsztatów i konferencji dla rodziców itp.). Jak zatem założyć i prowadzić stronę internetową rady rodziców?

czytaj więcej…
 
Zebrania rady rodziców – jak prowadzić efektywnie?

Zebrania rady rodziców stanowią ważne miejsce spotkań i forum dyskusji – to na nich podejmowane są najważniejsze decyzje związane z aktywnością rodziców w danej szkole. Regularne ich odbywanie ma szansę zaowocować stworzeniem aktywnej i twórczej rady rodziców. Realizacja tego celu wymaga jednak odpowiedniego planowania i komunikacji.

czytaj więcej…
 
Uchwały Rady Rodziców – jak pisać?

W czasie zebrań rady rodziców podejmowane są uchwały i sporządzane protokoły. Poniżej praktyczne uwagi jak to robić.

czytaj więcej…
 
Poprzednia
1 2
Następna


Strona 2 z 2