Jesteś Rodzicem - Masz wpływ

 

W tej części strony znajda Państwo teksty o tym, w jaki sposób rodzice mogą skutecznie działać w szkole i przedszkolu. Opisujemy jak skutecznie prowadzić działania Rad Rodziców, ale także jakie prawa przysługują rodzicom w kontakcie ze szkołą i przedszkolem.

 
Rady oświatowe. Zadania i kompetencje

Rada oświatowa to społeczny organ opiniotwórczy i wnioskodawczy. Warto starać się je powoływać, gdyż dają one możliwość rodzicom i innym aktywnym członkom społeczności współtworzenia oferty edukacyjnej w gminie, powiecie i kraju.  Zapraszamy do zapoznania się z zasadami powoływania Rad Oświatowych oraz ich kompetencjami.

czytaj więcej…
 
Rola rodziców w systemach edukacyjnych UniiEuropejskiej

Trudno przecenić rolę rodziców w edukacji ich dzieci oraz wpływ rodzicielskiego zaangażowania na osiągnięcia dzieci w ramach edukacji szkolnej, dlatego instytucje Unii Europejskiej postawiły sobie za cel wspieranie udziału rodziców w procesie edukacyjnym, a także monitorowanie uczestnictwa rodziców w ramach systemów edukacyjnych w Europie. 

czytaj więcej…
 
O czym mówi Europejska karta praw i obowiązków rodziców?

Europejska karta praw i obowiązków rodzicówzostała opracowana przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (EPA) i przyjęta w 1992 roku. Europejskie Stowarzyszenie Rodzicówposiada status doradczy przy Radzie Europy, współpracuje z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, a także UNESCO oraz pedagogami, uczniami i badaczami. Misją Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców, w którym Polska uzyskała członkostwo w 1993 roku, jest wspieranie uczestnictwa rodziców w edukacji oraz reprezentowanie głosu rodziców na szczeblu europejskim.
Europejska karta praw i obowiązków rodzicówwskazuje na ważne miejsce rodziców w systemie edukacyjnym, a także w lokalnej społeczności. Reprezentuje stanowisko, że rodzice mogą wymagać od osób i instytucji odpowiedzialnych za edukację formalną ich dziecka, by respektowano ichprawa doprzewodniej i aktywnej roli w edukacji dziecka. Rodzice mają również pewne obowiązki wobec dziecka i szkoły.

czytaj więcej…
 
Poprzednia
1 2
Następna


Strona 1 z 2