Nauczyciel - Twój sprzymierzeniec

 

Zapraszamy do zapoznania się z tekstami poświęconymi roli nauczycieli w szkole i przedszkolu oraz wsparciu na jakie mogą liczyć uczniowie i rodzice ze strony nauczycieli jak i innych pracowników szkoły i przedszkola.
 
Zajęcia pozalekcyjne

Organizowane w szkole zajęcia pozalekcyjne mają na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

czytaj więcej…
 
Realizacja awansu zawodowego

Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły lub placówki. Zarówno w przypadku nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego czy nauczyciela mianowanego istotna jest opinia rady rodziców.

czytaj więcej…