Zarządzanie szkołą i placówką – zadania dyrektora szkoły.

Zadania dyrektora szkoły i placówki wynikają bezpośrednio  z ustawy o systemie oświaty /http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425/ i ustawy Karta Nauczyciela. Są to zadania formalne, wymagane prawem od dyrektora szkoły. Poniżej omawiamy 3 główne obszary zarządzania szkołą i placówką.

czytaj więcej…
 
Funkcja wicedyrektora

Ustawa o systemie oświaty dopuszcza tworzenie innych stanowisk kierowniczych. Jednym z nich jest stanowisko wicedyrektora

czytaj więcej…
 
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Kiedy dziecko powinno rozpocząć naukę i jak długo jest ona obowiązkowa? Czy można spełniać obowiązek szkolny i obowiązek nauki poza szkołą? Kiedy ucznia można skreślić z listy uczniów. Dowiedz się więcej

czytaj więcej…
 
Podstawowe wymogi bezpieczeństwa i higieny nauczania

Dziecko i nauczyciel w szkole muszą czuć się bezpiecznie. Za ich bezpieczeństwo odpowiada dyrektor szkoły. Czego zatem możemy oczekiwać i czego się spodziewać w tym zakresie w dobrze zarządzanej szkole.

czytaj więcej…
 


Strona 4 z 5