Zobacz jak robią to inni

 

W tej sekcji pokazujemy ciekawe przykłady działań rodziców na rzecz lepszej edukacji i wychowania w szkołach i przedszkolach. Zachęcamy do ich twórczego wykorzystania